zakład pogrzebowy Opole

Opole, zakład pogrzebowy

usługi pogrzebowe Opole Usługi Pogrzebowe w Opoleu. Ostatnia posługa. W tak trudnych chwilach jesteśmy do Państwa dyspozycji, przez całą dobę, zajmiemy sie wszystkimi formalnościami przygotowaniami abyście Wy mogli w spokoju przygotować się do odejścia swoich najbliższych. Oferujemy: kompleksowe usługi pogrzebowe, pogrzeby, kremacje, międzynarodowy transport zwłok. Prowadzimy sprzedaż: trumny, urny, tabliczki, klepsydry, wieńce, wiązanki. Organizujemy przewozy zwłok. Posiadamy profesjonalny dom pogrzebowy. Zakład pogrzebowy działa na terenie miasta Opole. Producent trumien. Zakład pogrzebowy oferuje profesjonalne usługi pogrzebowe w Opolu. Sprawdź nasze usługi pogrzebowe. usługi pogrzebowe, Opole, zakład pogrzebowy, firma pogrzebowa, pogrzeby, dom pogrzebowy, organizacja pogrzebu, międzynarodowy transport zwłok, transport zwłok, trumny, urny, kremacja, kaplica przedpogrzebowa, nekrologi, klepsydry, nekrolog, klepsydra, zasiłek, zus, toaleta posmiertna, kosmetyka pośmiertna, tanatokosmetyka, rekonstrukcja ciała, tanatopraksja, balsamacja, sekcja zwłok, kremacja, chłodnia. Zapewniamy całodobowy przewóz zmarłych. W imieniu rodziny dopełniamy formalności w urzędach. Realizujemy międzynarodowy transport zwłok na terenie Europy wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji. Na życzenie przeprowadzamy kremacje zmarłych. Przeprowadzamy ekshumację zwłok. Organizujemy pogrzeby na terenie wszystkich opolskich cmentarzy. Przeprowadzamy ekshumacje zwłok. Organizacja styp pogrzebowych - obiady po pogrzebie Nasza firma może zorganizować dla Państwa stypę pogrzebową w najwygodniejszej lokalizacji po całej ceremonii pogrzebowej. Zdajemy sobię sprawę z tego jaki wstrząs może przechodzić rodzina po utracie bliskiej osoby i chcemy poprzez współpracę z wieloma restauracjami odciążyć Państwa z przygotowań do stypy. Możemy Państwa skontaktować bądź możemy sami ustalić szczegóły jak ma wyglądać stypa i z jakich dań i przekąsek ma się składać. Pytania dotyczące organizacji stypy po uroczystościach pochówku prosimy kierować pod jeden z naszych numerów telefonów lub wysyłając wiadomość z pod strony Kontakt. Stypy organizujemy w restauracjach na terenie Opola. Dzięki umowom z restauracjami, nasz klient otrzymuje atrakcyjną ofertę. Kwiaty pogrzebowe. Bogata oferta kwiatów pogrzebowych: Wieńce pogrzebowe, Wiązanki pogrzebowe, Kompozycje na urnę, Aranżacje na trumnę, Dekoracje pogrzebowe. Tempo życia powoduje, że tak trudno jest się na chwilę zatrzymać. Istnieją jednak sytuacje, w których zmuszeni jesteśmy stanąć w zadumie. Odejście Kogoś bliskiego często bywa powodem tak rzadkich spotkań dalekich krewnych, jak i starych, dobrych znajomych. Dzięki fotografiom można utrwalić te chwile. Jest to smutny moment pożegnania, ale jakże ważny, Album zawiera fragment historii rodziny. Z czasem zatrzymane w kadrze chwile przestają ranić, a jedynie są wspomnieniem pięknego i godnego pożegnania kochanej osoby.Zadzwoń jeśli jesteś zainteresowany.

zakład pogrzebowy Opole

Porady i przydatne informacje W tym miejscu przedstawiamy Państwu kilka informacji dotyczących postępowania w przypadku zgonu każdego człowieka, czyli pierwsze kroki... Jeśli zgon nastąpił w domu, pierwszym krokiem jest zawiadomienie Pogotowia Ratunkowego tel: 999, po przybyciu Pogotowia, lekarz lub osoba uprawniona do stwierdzenia zgonu wypisuje protokół zgonu, po tej czynności można powiadomić Zakład Pogrzebowy o zgonie i prośbie zabrania osoby zmarłej do kostnicy (żadnemu zakładowi nie można zlecić przewozu bez stwierdzenia zgonu przez lekarza). Usługi pogrzebowe Opole, Kremacja Opole, Zakład Pogrzebowy Opole Z protokołem zgonu udajemy się do lekarza pierwszego kontaktu po kartę zgonu, (lekarz który ostatnio leczył naszego zmarłego). Kartę zgonu musimy skserować kilkakrotnie, ponieważ na pierwszej stronie podana jest przyczyna zgonu, która później przydaje się przy sprawach spadkowych, w bankach oraz innych instytucjach ubezpieczeniowych. Z kartą zgonu, dowodem osobistym, paszportem, oraz książeczką wojskową udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego, na terenie tej gminy, w której nastąpił zgon (nie udajemy się tam gdzie osoba zmarła była zameldowana, lecz tam gdzie nastąpił zgon). Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, na podstawie w/w dokumentów wystawia trzy akty zgonu (wyrobienie aktów zgonu można też zlecić zakładowi pogrzebowemu). Dopiero teraz możemy zająć się pochówkiem, czyli odwiedzamy Księdza, oraz biuro cmentarza na którym planujemy zorganizowanie ceremonii pogrzebowej. Do pochówku potrzebujemy kartę zgonu potwierdzoną przez USC (ta trafia do ewidencji cmentarza), oraz akt zgonu. Analogicznie podchodzimy do sprawy jeśli zgon nastąpił w szpitalu, czyli odwiedzamy szpital, otrzymujemy kartę zgonu (tu już nie musimy zawiadamiać lekarza pierwszego kontaktu) i udajemy się z kartą, dowodem osobistym i paszportem do Urzędu Stanu Cywilnego (na terenie gminy w której nastąpił zgon). W szpitalu musimy pamiętać, że prawie każdy zmarły trafia na sekcję zwłok, aby uniknąć sekcji musimy napisać prośbę do dyrekcji szpital o odstąpienie od sekcji (każdy zgon który następuje do 24h od momentu przyjazdu do szpitala trafia na sekcję zwłok). Teraz też możemy udać się dalej, aby zaplanować ceremonie pogrzebową. Ważnym elementem zgonu jest śmierć w innym miejscu niż szpital, czy dom. Gdy zgon nastąpił w wyniku wypadku, samobójstwa lub gdy podejrzewane jest morderstwo, wezwane Pogotowie zawiadamia Policję, ta zaś zawiadamia Prokuraturę na terenie której jest zgon. Zmarły trafia do Zakładu Medycyny Sądowej na sekcję zwłok, aby ustalić przyczynę zgonu. Podczas sekcji musimy udać się do Prokuratury która była obecna na miejscu zgonu, po zezwolenie na wydanie zmarłego po przeprowadzonej sekcji zwłok (bez tego dokumentu Zakład Medycyny Sądowej nie wyda nikomu zmarłego). W tym przypadku kartę zgonu dostaniemy w Zakładzie Medycyny Sądowej, z którą udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu (dalej to ma być ten sam urząd, na terenie którego doszło do zgonu np: wypadek miał miejsce na drodze nr8 w gminie Kobierzyce, to udajemy się po akty zgonu do Kobierzyc, a nie tam gdzie była wykonywana sekcja zwłok np. Opole, lub miejsce zamieszkania, czy zameldowania). Śmierć dziecka nienarodzonego. Jeśli śmierć dziecka nastąpiła przed 22. tygodniem ciąży, lekarze kwalifikują to jako poronienie i rodzice zwykle nie otrzymują ciała dziecka ani też nie muszą dokonać jego rejestracji. Jeśli chcą jednak pochować dziecko - co gwarantuje prawo, obowiązują ich takie same procedury jak przy śmierci dzieci urodzonych po 22. tygodniu ciąży. Jeśli dziecko zmarło po 22. tygodniu ciąży, rodzice powinni pobrać ze szpitala tzw. pisemne zgłoszenie o narodzinach dziecka oraz kartę zgonu. Dokumenty przysługują każdemu dziecku, bez względu na czas zakończenia ciąży. Jeżeli są problemy z ustaleniem płci dziecka, rodzice sami mają prawo wskazać tę płeć. Jest to tzw. uprawdopodobnienie płci opierające się np. na odczuciach matki. Na podstawie zaświadczenia ze szpitala, Urząd Stanu Cywilnego wystawi akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, lub, jeśli żyło przynajmniej kilka minut - zwykły akt urodzenia. Dziecku nadaje się imię, w akcie wpisywane są pełne dane rodziców. Jeśli maluch zmarł w szpitalu, jego ciało jest odbierane przez Zakład Pogrzebowy. Jeśli w domu - rodzice sami mogą go do zakładu zawieźć. Mimo że pogrzeb takiego dziecka nie jest zgodny z prawem kościelnym, dopuszczalna jest forma tzw. obrządku polegającego na skropieniu trumny w zakrystii, bez odprawiania mszy. Podczas uroczystości istnieje możliwość zorganizowania mszy za rodziców i bliskich dziecka. W zależności gdy dziecko zmarło przed czy po porodzie, rodzice mogą starać się o pochowanie go w obrządku ostatniego pożegnania dziecka nie ochrzczonego. Zgodę na taki pochówek wydaje ksiądz. Warunkiem jej otrzymania jest udowodnienie, że rodzice zamierzali dziecko ochrzcić. Decyzję negatywną można zaskarżyć do biskupa. W przypadku śmierci dziecka nienarodzonego, rodzice mogą otrzymać z ZUS jednorazową pomoc na pokrycie kosztów pogrzebu. Wymagane dokumenty to: • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Druk ZUS Z-12), • skrócony odpis aktu zgonu (w przypadku dziecka, które urodziło się martwe - skrócony akt urodzenia z adnotacją o martwych narodzinach), • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego). Karta statystyczna do karty zgonu zawiera przyczynę zgonu, której udokumentowanie może być konieczne przy okazji ubiegania się o odszkodowanie w firmach ubezpieczeniowych oraz w banku, w przypadku ubezpieczonych pożyczek. USC odsyła do GUSu wspomniane karty i nie ma już dostępu do zawartych w niej danych, dlatego zaleca się skopiowanie ich przed rejestracją zwłaszcza w przypadkach określonych jw. Zasiłek Pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: 1. Ubezpieczonego, 2. Osoby pobierającej emeryturę lub rentę, 3. Osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania, 4. Osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, 5. Członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2. Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 5, są: * dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, * przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, * wnuki i rodzeństwo, * małżonek (wdowa i wdowiec), * rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające. Zasiłek Pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek Pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu. Aktualna wysokość zasiłku pogrzebowego od 1 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r - 6632,76 zł Przykładowy cennik usług: 1. Kremacja we Opoleiu, Krematorium Opole 650zł (sama czynność kremacji), 2. Wynajęcie kaplicy na cmentarzach Osobowice 468zł, Kiełczów 525zł, Grabiszyn 468zł (kaplica bez muzyki), 3. Organista który zapewnia śpiew w kaplicy i kondukcie 150zł, 4. Korzystanie z mienia komunalnego do urny 100zł, 5. Korzystanie z mienia komunalnego z trumną 130zł, 6. Urny ceny od 300zł, 7. Trumny ceny od 600zł, 8. Opłaty obowiązujące we Opoleskich prosektoriach: - Szpital Marciniaka przy ul. Traugutta 200zł przechowanie w chłodni, 250zł przygotowanie do pogrzebu, - Szpital Marciniaka przy ul. Wiśniowej (dawny kolejowy) 200zł przechowanie w chłodni, 250zł przygotowanie do pogrzebu, - Zakład Medycyny Sądowej 200zł chłodnia, 300zł przygotowanie do pogrzebu, - Szpital Kolejowy 200zł przechowanie w chłodni, 250zł przygotowanie do pogrzebu, - Szpital Specjalistyczny im. A . FALKIEWICZA WE OpoleIU (Brochów) 481,50zł kpl, - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Opoleiu przy ul. Kamieńskiego 210zł, - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego - Opole ul. Koszarowa, 80zł doba przechowania w chłodni, przygotowanie do pogrzebu 300zł, - Szpital Chorób Płuc im. K. Dłuskiego - Opole ul. Grabiszyńska 105, 80zł doba przechowania w chłodni, przygotowanie do pogrzebu 200zł, 9. Wykopanie grobu od 200zł (w zależności od grobu), 10. Transport sanitarny z miejsca zgonu do chłodni 150-350zł (w zależności od miejsca zgonu), 11. Przechowanie zmarłych w naszej chłodni 100zł (do siedmiu dni), 12. Krajowy transport zmarłych od 1,50zł/km, 13. Wieńce (podkład żywy, kwiaty sztuczne) 130zł, (wieniec z kwiatów żywych) od 150zł 14. Wieńce sztuczne 100zł/szt 14. Opłatę za miejsce grzebalne ustala Administrator cmentarza. Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dokumenty do pobrania:

Opole zakład pogrzebowy pogrzeb Opole

kontakt

napisz do nas email.

oferta: pogrzeby Opole

zakład pogrzebowy Opole, pogrzeb Opole kompleksowe usługi pogrzebowe. Kremacje i ekshumacje zwłok, Sprawdź naszą ofertę we Opoleu. zakład pogrzebowy Opole całodobowy i międzynarodowy transport zwłok zakład pogrzebowy Opole, zakład pogrzebowy Opole kremacja, ekshumacja, transport zwłok, formalności w ZUS zakłady pogrzebowe Opole świadczymy usługi w zakresie całodobowy przewóz zwłok, zakład pogrzebowy Opole bezgotówkowe rozliczanie pogrzebu, pogrzeby, kremacje, usługi pogrzebowe Opole zakład pogrzebowy Opole najwyższej jakości usługi pogrzebowe. zakład pogrzebowy Opole kompleksowe usługi pogrzebowe w całej Polsce. zakład pogrzebowy Opole Kompleksowa Organizacja Pogrzebu

© 2015 - by infobank Opole